ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ; ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: 21-23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024